Prejsť na obsah
Dianie na fakulte


1.7. 2021
Usmernenie dekana FAD STU pre zamestnancov a interných doktorandov
(od 5.7. 2021)

14.6. 2021
ONLINE: Po škole s dekanom

4.6. 2021
Ubytovacie kapacity pre študentov FAD STU pre akad. rok 2021/2022

- PRÍKAZ DEKANA - Čerpanie dovoleniek v termíne od 1.7.2021 do 14.9.2021

21.5. 2021
-Usmernenie dekana FAD STU pre zamestnancov a interných doktorandov v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu
(od 24.5.2021)

19.5. 2021
Rekonštrukcia toaliet FAD

18. 5. 2021
- Dištančné vzdelávanie očami učiteľov a študentov STU

14.5. 2021
- Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR

 - Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na letný semester akademického roka 2020/2021

- Metodické usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych skúšok v letnom semestri akademického roka 2020/2021 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

5.5. 2021
Usmernenie dekana FAD STU pre zamestnancov a interných doktorandov v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu
(od 6.05.2021)

30.4. 2021
Usmernenie dekana FAD STU pre zamestnancov a interných doktorandov v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu(od 3.05.2021)

Dodatok č. 3 k Príkazu rektora č. 2/2021-PR Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na letný semester akademického roka 2020/2021

26.4 2021
Usmernenie dekana FAD STU pre zamestnancov a interných doktorandov v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu (od 26.04.2021)

21.4. 2021
- Knižnica FAD otvorená od 21.4.2021 v skrátených otváracích hodinách

8.4. 2021
- Mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19-od 12.4.2021

29.3. 2021
Udeľovanie národných víz zahraničným študentom – informácia

25.3. 2021
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 169 z 24. marca 2021 k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17.marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu

- UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu

16.3. 2021
- VYHLÁŠKA 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest


8.3. 2021
Zbierka zákonov SR. Vyhláška č. 96. Určovania poradia očkovania COVID-19

5.3. 2021
Mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 - od 08.03.2021

4.3. 2021
Viete odkedy a dokedy Vám platí test na Covid 19?

VYHLÁŠKA 97 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

VYHLÁŠKA 98 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

VYHLÁŠKA 99 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

- Ako rozoznať kvalitný respirátor?

 

1.3. 2021
Zbierka zákonov SR. Vyhláška č. 93. Určovania poradia očkovania COVID-19

Zbierka zákonov SR. Uznesenie č. 92. Predĺženie núdzového stavu

Mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 –od 01.03.2021

Zbierka zákonov SR. Uznesenie vlády SR, č. 77 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu

24.2. 2021
Prišli ste do kontaktu s pozitívnou osobou? Viete ako správne v takejto situácii postupovať.

21.2. 2021
Mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 – od 22.02.2021

17.2. 2021
Verejné habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác (Ing. arch. Kataríny Smatanovej, PhD., Ing. arch. Kataríny Kristiánovej, PhD., Ing. arch. Jána Legényho, PhD., Ing. arch. Niny Bartošovej, PhD.,)

15.2. 2021
COVID automat - pravidlá vychádzania platné od pondelka 15. februára 2021

- Návody pre používanie Microsoft Teams