Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Na základe informácií z STU, boli študentom FAD STU pridelené nasledujúce počty ubytovacích kapacít pre jednotlivé ŠD STU. Pridelené kapacity sú platné pre akad. rok 2021/22. 
Zníženie ubytovacích kapacít pre celé STU vyplýva z prebiehajúcich rekonštrukčných prác v ŠD a nutnosti vyčlenenia izieb na izolačné izby podľa hygienických pokynov.


FAD študenti ŠD Belojanisa ŠD J. Hronca ŠD Mladosť Hotel Akademik spolu
FAD - slovenskí 203 69 84 0 356
FAD - zahraniční 0 51 0 0 51
FAD - doktorandi 0 12 0 7 19