Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

25. 6. 2020

- Krízový plán pri predchádzaní šírenia ochorenia COVID-19 pre pracoviská STU v Bratislave (účinnosť od 24. 06. 2020)

22. 6. 2020

VIRTUÁLNY PRIESKUM FA STU 2020 (od 22. 06. 2020 - do 28. 06. 2020)

16. 6. 2020

SMERNICA DEKANA o usmernení k uvoľneniu opatrení týkajúcich sa prítomnosti zamestnancov a študentov na pracoviskách Fakulty architektúry STU v Bratislave (účinnosť od 16. 06. 2020)

11. 6. 2020

VIRTUÁLNY PRIESKUM FA STU 2020

8. 6. 2020

- ŠTÁTNE SKÚŠKY (OBHAJOBY BAKALÁRSKYCH PRÁC) - ONLINE 17. 6. 2020

3. 6. 2020

PRÍKAZ DEKANA k čerpaniu dovoleniek počas leta 2020

1. 6. 2020

SMERNICA DEKANA o opatreniach v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu 

29. 5. 2020

- Prevádzka v študentských jedálňach STRAVOVACIEHO CENTRA STU (účinnosť od 1. 06. 2020)

28. 5. 2020

- INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA Čl. 13 GDPR

27. 5. 2020

Smernica dekana pre zamestnancov v súvislosti  s prevenciou šírenia koronavírusu (účinnosť od 1. 06. 2020)

Ako nahrať video prednášku v aplikácii PowerPoint


26. 5. 2020

- FAKULTA ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU STU

Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 4/2013 - Študijný poriadok - Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (účinnosť od 26. 05. 2020)

Úplné znenie Študijného poriadku STU v znení dodatku č. 1 (účinnosť od 26. 05. 2020)


16. 5. 2020

- Webinár pre študentov FA STU: Metódy efektívneho učenia


15. 5. 2020

- Pridelenie miest v ŠD na akademický rok 2020/21

- PRIHLASOVANIE DO SÚŤAŽE CENA DEKANA za akademický rok 2019/20


14. 5. 2020

ŠTÁTNE SKÚŠKY - ONLINE 22. 5. 2020

12. 5. 2020

- Webinár Poradenského centra STU - Časový manažment počas skúškového obdobia

11. 5. 2020

- Pokyny pre pridelenie ubytovania v ŠD na akad. rok 2020/2021


10. 5. 2020

Usmernenie ku konaniu skúšok, obhajob, štátnych záverečných skúšok
na FA STU počas pandémie COVID 19 – prechodné a výnimočné opatrenia s cieľom prispieť k zníženiu rizika
nákazy


5. 5. 2020

Pomoc absolventom získať relevantné pracovné pozície po ukončení štúdia


4. 5. 2020

- Metodické usmernenie k možnosti opätovného ubytovania študentov tretieho stupňa štúdia v ubytovacích zariadeniach STU v Bratislave

30. 4. 2020

Program IMPULZ CORONA STU na Úrade vlády

Vrátenie požičanej literatúry do Knižnice FA STU

-
Od 04. 5. 2020 je za dodržaní ustanovení tohto metodického usmernenia povolený vstup do laboratórií všetkým študentom tretieho stupňa štúdia bez ohľadu na ich súčasný pobyt

29. 4. 2020

ŠTÁTNE SKÚŠKY FA STU - ONLINE 15. 5. 2020

DVA ONLINE MESIACE NA FA STU


28. 4. 2020

- Plné znenie zákona  č. 131/2002 Z. z.o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnosť od 25. 4. 2020)

27. 4. 2020

- Nový formát "point for science"prezentácie PhD./ArtD.

- Upravený HARMONOGRAM LS 2019/2020

30. 4. 2020 sa bude v priestoroch budovy FA STU vykonávať opakovaná DEZINFEKCIA, PROSÍME NEVSTUPOVAŤ do budovy fakulty! ĎAKUJEME!

- AIS eTest - vytváranie testovacích báz a otázok

24. 4. 2020

ŠTÁTNE SKÚŠKY FA STU - ONLINE 24. 4. 2020

- Webinár Časový manažment - STANOVENIE CIEĽOV, ktorý sa uskutoční v stredu 29.4.2020 od 15:00 do 16:00 prostredníctvom Google Meet. Študenti sa môžu prihlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy z AIS-u a napísať na: poradenske.centrum@stuba.sk

23. 4. 2020

Výsledky ankety študentov STU k dištančnej metóde vzdelávania

- Metodické usmernenie k obnoveniu vedeckovýskumnej a experimentálnej činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave


22. 4. 2020

NR SR  schválila novelu zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Opatrenie na zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia hôrnych dýchacích cies


21. 4. 2020

Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA a KEGA v roku 2020

- Pripravuje sa novela VŠ zákona, ktorý už bude obsahovať informácie a postupy ako majú VŠ a UNI "fungovať" počas pandémie20. 4. 2020 

- MENZA ACADEMICA FCHPT STU - stravovanie

15. 4. 2020 

- Ako sa predčasne odubytovať z internátov?

10. 4. 2020 

- Ako si vyzdvihnúť veci z internátov? (pokyny)

9. 4. 2020 

- Predčasné odubytovanie zo študentských domovov STU v Bratislave

- G - SUITE a eLearning - podpora FA STU 

- VIDEO NÁVODY
Meet a Calendarnaplánovanie Meet-u v Classroomako zdielať video v G-classroomG - Jamboard


8. 4. 2020

- Normy STN - online

Poradenské centrum STU


7. 4. 2020

- ONLINE KÁVA S DEKANOM

- PRVÁ ONLINE ŠTÁTNA SKÚŠKA Z TMAT


6. 4. 2020

- Otvorený list rektora Miroslava Fikara študentkám a študentom STU


3. 4. 2020

- Oznámenie k odubytovaniu a vyzdvihnutiu si vecí z internátov


2. 4. 2020

- ONLINE KÁVA S DEKANOM 7. 4. 2020 o 10:00 
(pripojiť sa môžete pomocou nasledujúceho odkazu ale len v doméne stuba, čiže univerzitným mailom @stuba.sk) https://meet.google.com/dyc-exyp-dpe


31. 3. 2020

- Úprava obsahu bakalárskych záverečných prác (DIZAJN)


30. 3. 2020

- Úpravy podmienok na prijatie na Ing. arch. a Mgr. art.  štúdium pre súčasných absolventov bakalárskeho štúdia na FA STU


29. 3. 2020

- Prehľad momentálne dostupných elektronických informačných zdrojov nájdete na stránkach Knižnice FA, konkrétne na jej podstránke: https://www.fa.stuba.sk/kniznica/aktuality-kniznice-fa.html?page_id=2908
Tento prehľad je priebežne dopĺňaný o ďalšie informačné zdroje.


28. 3. 2020

- Úprava obsahu bakalárskych záverečných prác (ARCHITEKTÚRA)

 

26. 3. 2020

- Nosenie ochranných rúšok mimo bydliska je povinnosťou.

- Vlaky zadarmo pre študnetov sa rušia až do ukončenia uzatvorenia škôl.

- Platí zákaz vstupu do priestorov internátov pre študentov a týka sa to aj jednorázovych návštev. Individuálne vyzdvihovanie osobných, "zabudnutých" vecí preto nie je možné. Prístup je možný iba v úplne ojedinelých životne dôležitých prípadoch, kedy sa so žiadosťou a zdôvodnením môžu študenti obrátiť na správu respektíve riaditeľov internátov.

 

25. 3. 2020

Mimoriadna káva s dekanom (video)
 
- od 29. 3. 2020 sa zrušenie prezenčnej výuky predlžuje do odvolania, resp.
podľa rozhodnutí príslušných orgánov verejnej moci24. 3. 2020 - aktualizované 28. 3. 2020

Zmena harmonogramu letného semestra akademického roka 2019/2020 
17. 2. - 31. 8. 2020

výučba 17. 2. 2020 – 23. 5. 2020

- skúškové obdobie 23. 5. 2020 - 25. 7. 2020

- letné prázdniny 27. 7. 2020 - 31. 8. 2020


- Ateliérové práce pre odbor A+U+D:   

  25. 5. 2020 do 23:59 - odovzdanie do AIS
  28. 5. - 29. 5., 1. 6. - 3. 6. 2020 obhajoby - predpokladáme, že budú online 

- Bc. 1. časť pre odbor A+U:
  5. 4. 2020 do 23:59 - odovzdanie do AIS

  6. 4 - 9. 4. 2020 obhajoby - predpokladáme, že budú online


- Bc. práce pre odbor A+U+D:        
  9. 6. 2020 do 23:59 - odovzdanie do AIS
  17. 6. - 18. 6. 2020 obhajoby - predpokladáme, že budú online


- Diplomové práce pre odbor A+U+D:   
  24. 5. 2020 do 23:59 - odovzdanie do AIS

  9. 6. - 10. 6. 2020 obhajoby - predpokladáme, že budú online 


- Prieskumy: pripravujeme online

23. 3. 2020

ČO S PLATBAMI ZA INTERNÁTY?


22. 3. 2020

DISKUSNÉ FÓRUM FA STU


21. 3. 2020

Bezplatný Office 365 Education

Video návod, ako jednoducho nahrať video prednášku v aplikácii PowerPoint z balíka Office 365


20. 3. 2020

Nakoľko je Knižnica FA momentálne fyzicky nedostupná, literatúra sa nepožičiava, nepredlžuje a ani nevracia. Výpožičné lehoty všetkej požičanej literatúry budú predĺžené na celú dobu zatvorenia. Poplatky za upomienky či predlžovanie spadajúce do tohto obdobia nebudú účtované.

 
19. 3. 2020

- 3. ročník AU, odovzdávanie AN V. sa posúva.
Nový termín odovzdávania do AIS je 14. 4. 2020 do 23:59 hod.
Práca sa odovzdáva výlučne v elektronickej podobe do AIS.

- výučba AN VI. začína od 30. 3. 2020. Bližšie informácie boli študentom zaslané
 
- v štádiu riešenia je zaradenie sa vracajúcich Erasmus študentov do výučby prebiehajúceho semestra

- štátnice z TMDT a TMAT sa presúvajú na neurčito, študentov budeme včas informovať

- na STU prebieha aktuálna diskusia o úprave harmonogramu semestra - čakáme na result, bližšie informácie budú zverejnené po Kolégiu dekana FA STU, ktoré sa uskutoční 24. 3. 2020
 

18. 3. 2020

G - SUITE

G Suite for Education

G - Suite for Education - PODPORA pre pedagógov FA STU

Hangouts Meet - Návod pre študentské konzultácie

AIS

Nastavenie autentizácie pomocou jednorazových hesiel v AIS

Krátky návod na inštaláciu čítačky hybridných kariet

Inštalačný balík IS STU Bratislava CA


17.3. 2020

Informácie pre zamestnancov FA STU

Informácie pre študentov FA STU