Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Milí študenti, mnohí sa pýtate, ako to bude s platbami za internáty, ktoré ste uhradili na 2 mesiace vopred za obdobie marec-apríl 2020?

Hoci je poskytovanie ubytovania v študentských domovoch sociálnou službou a nie podnikateľskou činnosťou, v žiadnom prípade NIE JE v záujme vedenia univerzity, aby študenti platili za sociálnu službu, ktorú nemôžu z objektívnych dôvodov využívať. O to viac v situácii, keď pokračujúce karanténne opatrenia zhoršujú ekonomické vyhliadky a finančnú kondíciu tak jednotlivcov, ako aj udržateľnosť rodinných rozpočtov.

Preto: vedenie STU dnes rozhodlo, že už zaplatené bytné za internát za obdobie 13. marec - 30. apríl 2020 sa vo forme zálohovej platby presúva do budúceho obdobia, kedy bude možné internáty opäť využívať.

Konkrétne:
Výška zálohovej platby sa bude počítať alikvotne za obdobie uhradeného bytného od 13. marca (t.j. deň, od kedy boli internáty oficiálne zavreté pre všetkých domácich študentov) do 30. apríla 2020 a táto suma sa premietne ako zaplatené bytné do obdobia, odkedy bude možné internát opäť využívať.
To, samozrejme, za predpokladu predĺženia karanténnych opatrení minimálne do 31. apríla.

V prípade, že sa karanténne opatrenia predĺžia aj po 30. apríli, tak bytné za máj a jún 2020 tiež nemusíte hradiť. Konkrétne usmernenie poskytneme podľa vývoja situácie a budeme o ňom informovať.

Na záver chceme upozorniť, že ide o aktuálnu informáciu, ktorá vyplynula z porady vedenia STU dnes 23. marca 2020, rozhodnutie nadobudne oficiálnu právoplatnosť v najbližších dňoch.

P.S.
Platí zákaz vstupu do priestorov internátov pre domácich študentov a týka sa to aj jednorázovych návštev. Individuálne vyzdvihovanie osobných, "zabudnutých" vecí preto nie je možné.
Chceme vás aj týmto poprosiť o trpezlivosť a porozumenie.

Sme v tom spolu.