Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Ing. arch. Patrik Baxa

STATUS

Doktorand

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Pracovný telefón: 02/57 276 368

Miestnosť č.: 213

Email: patrik.baxa@stuba.sk, patrik.baxa@gmail.com

konzultačné hodiny

podľa dohody / cez email

ŠPECIALIZÁCIA

Dejiny bratislavskej architektúry 18. a 19. storočia Dejiny Dómu sv. Martina v Bratislave Architektonicko-historické výskumy Obnova a adaptácia historických objektov

TÉMA DIZERTAČNEJ PRÁCE

Archívny výskum ako nástroj poznávania dejín architektúry : Prípadová štúdia: obnova Dómu sv. Martina v Bratislave

VZDELANIE

2018 - FA STU - Ing. arch.


VÝUČBA

VEDECKÁ ČINNOSŤ

VYBRANÉ PROJEKTY

VYBRANÉ PUBLIKÁCIE