Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Pavol Pauliny

STATUS

VEDÚCI ÚSTAVU

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Pracovný telefón:  02/57276354

Miestnosť č. : 204
Email:    pavol.pauliny@stuba.sk

konzultačné hodiny                                                        
utorok 11:00 – 12:00 hod.

ŠPECIALIZÁCIA

prezentácia architektonického dedičstva  
problematika reklamy v historickom prostredí
sakrálna  a profánna architektúra           

hrady a fortifikačné stavby                                                                                       

ČLENSTVO 

                                                                 

Slovenská komora architektov                                           

ICOMOS
Grantová komisia MK SR, program: "Obnovme si svoj dom

VZDELANIE

2010 - FA STU  -  PhD.
2000 - FA STU  -  Ing. arch.  


VÝUČBA
VEDECKÁ ČINNOSŤ
VYBRANÉ PUBLIKÁCIE
VYBRANÉ PROJEKTY

AKTIVITY