Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček

prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

Ľubica Vitková je profesorkou na Fakulte architektúry STU v Bratislave, na Ústave urbanizmu a územného plánovania, ktorej je aj absolventkou v odbore urbanizmus a územné plánovanie. Po ukončení štúdia pôsobila ako samostatný projektant v praxi a následne na Útvare hlavného architekta v Bratislave. Vedecko-pedagogickú činnosť zameriava na oblasť urbanistickej tvorby a efektívnosti urbanistických štruktúr. Je riešiteľkou 2 desiatok výskumných a edukačných projektov. Je autorizovanou architektkou. Realizovala desiatky územných plánov, urbanisticko-architektonických štúdií. Úspešne sa zúčastnila rady  urbanisticko-architektonických súťažiach.

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.

 

Robert Špaček sa vedecky a pedagogicky zameriava na výskum vzťahu architektúry a prostredia, urbánnej slušnosti, demokracie verejných priestorov, problematike mesta ako celku. Knižné publikácie z ostatného obdobia zahŕňajú: Efektívne bývanie, Rukoväť udržateľnej architektúry. Za svoju prácu dostal viacero ocenení, najvýznamnejšie: Strieborná medaila technickej univerzity v Košiciach, 2002, Medaila prof. Chrobáka SvF STU, 2002, Medaila mesta Banská Štiavnica, 2002, Medaila prof. Havelku ÚSTARCH SAV, 2003, Medaila FA STU Emila Belluša, 2007, Plaketa STU 2012, Ocenenie rektora STU profesor roka, 2007, 2012, Medaila STU 2017.


Asistenti

doc. Ing.arch. Katarína Smatanová, PhD.

doc. Ing.arch. Ján Legény, PhD.

Ing.arch. Peter Morgenstein, PhD.


Post-dok a doktorandi
: Ing.arch. Andrea Šeligová, Ing.arch. Mirka Kamenská, Ing.arch. Tomáš Hubinský, Mgr. Art. Juraj Horňák Kritiky - pozvaní hostia
 
prof. Ilona Németh, PhD.