Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček

Študent: Bc. Silvia Jedináková
Ročník: 2. roč. Ing. 
Predmet: 2_AT3_U-Ateliér 3-urbanistická tvorba

V rámci mojej semestrálnej práce som mala za úlohu pochopiť a zmierniť dopady výstavby
diaľnice D1 na dotknuté obce-Dolný Hričov, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky a Brezany. V práci som
sa zameriavala od medzištátnej súvislosti až po detail obytných ulíc a verejného priestoru.
V práci som sa snažila upevniť stužovanie obce, pomocou zvykov. Vytvorila som manuál
výstavby obcí, s nadväznosťou na verejné priestory, ktoré som rozdelila do trôch druhov:
verejné priestory, poloverejné priestory a súkromné priestory. Časť práce sa zaoberá
architektúrou, tvarom, materiálom rodinných domov, vegetáciou, aj samotnými veľkosťami
pozemkov.