Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček

Lom umenia 

Študent: Natália Antalová
Ročník: 4.roč. 
Predmet: Ateliér navrhovanie VII. (modul M6)

Tento lom je stále aktívny, no čo s ním bude, keď bude úplne vyťažený? Je vhodné nechať ho napospas prírode, alebo stojí za to vytvoriť oblasť, ktorá by mohla slúžiť kultúre, relaxácií, či aktívnemu odpočinku? Akým spôsobom je vhodné do lomu zasiahnuť? Je možné lom využívať aj ako krátkodobé bývanie? A môže byť lom aspoň z časti sebestačný? Aký veľký potenciál je v ňom skrytý? Týmto a mnohým iným otázkam som sa venovala práve v tomto projekte.