Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček
Fungovanie ateliéru
 • Dôraz na prácu s kontextom a prostredím: 
  • Väzby a vzťahy medzi riešeným územím a ostatnými časťami mesta, úloha riešeného územia v systéme mesta (aglomeračnom území Bratislavy) 
  • Súvislosti územia, viazanie na centrá, vzťah centrum -> štvrť (neighborhood)
  • Vzťah riešeného územia a prostredia
 • Dôraz na tímovú spoluprácu: tímový manažment a tímová spolupráca z pohľadu rôznych pozícií v tíme ako základ reálnej architektonickej praxe - konzultácie s odborníkmi, profesiami, zameranie sa na zvyšovanie ekologického povedomia študentov, aplikácia udržateľných princípov do architektonickej a urbanistickej tvorby
 • Dôraz na profesionálny a osobnostný rozvoj absolventa ateliéru v zmysle:
  • Vyzretý profesionál s názorom na budúcnosť a snahou riešiť aktuálne výzvy / problémy, schopný rozmýšľať koncepčne, tvoriť udržateľné prostredie pre ľudí
  • Konania zodpovedne voči sebe i ostatným - základným determinantom pre zmenu myslenia a tvorbu je užívateľské správanie

Exkurzie a prednáškový cyklus

Konzultácie 

 • Skupinové: v pravidelných intervaloch budú priebežne študenti navzájom prezentovať a pripomienkovať svoje práce vo forme rýchlych prezentácii 
 • Individuálne: budú prebiehať raz do týždňa, študenti sú vedení pôsobiť v ateliéri počas celej doby trvania tak, ako je určené v rozvrhu
Odporúčaná literatúra:

                    

Ecological urbanism                      Obraz Mesta                                       Solárna stratégia                          Třeštící New York
Harvard University GSD                  Kevin Lynch                                          udržateľného mesta                    Rem Koolhaas
                                                                                                                           Legény, Morgenstein
 

               

Cradle to cradle                              Mizející tvář Gaii                               The city in history
William McDonough                         James Lovelock                                   Lewis Mumford                     

KONTAKT:   vitkovaspacek@gmail.com