Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček

Bratislava 2050 - znižovanie uhlíkovej stopy mesta

 

16.9.2019. Aktuálna koncentrácia CO2 v atmosfére: 409,20 ppm. Hodnota pred rokom: 405,50 ppm. Bezpečná koncentrácia: 350 ppm.

Prehnaná spotreba, individualistické správanie, nekontrolované čerpanie obnoviteľných zdrojov, zmeny klímy a strata biodiverzity sa stávajú najzávažnejším problémom našej doby. Len stavebný sektor zodpovedá za takmer 40% globálnych emisií oxidu uhličitého. 

Je ešte možné zastaviť tento negatívny vývoj? Ako by mali vyzerať potrebné zmeny? Čo pomôže zmeniť urbanizmus miest, čo architektonické riešenie budov? 

Ako rýchlo vieme v Bratislave začať smerovať ku karbónovej neutralite? Akými spôsobmi a nástrojmi? 

Žijeme v dobe, kedy je pre profesiu architekta nevyhnutné správať sa zodpovednejšie ako kedykoľvek predtým - konať zodpovedne voči sebe i ostatným. Stráca sa hranica medzi architektúrou a urbanizmom, tvorba a práca architekta musí byť postavená na relevantných zdrojoch a robustných výskumoch. 

Riešeným územím bolo širšie centrum Starého mesta Bratislava. Zadania v architektúre sa sústredili na hľadanie riešení pre voľné prieluky a adaptácie existujúcich budov, urbanisti na udržateľné stratégie pre verejné priestory a celkový rozvoj zóny.  

(Silvia Jedináková, 5.roč, David Podšva, 5.roč.)


(Brigita Domiková, 5.roč., Mirka Kamenská 6.roč. A)


(Lukáš Velický, 6.roč. U, Terka Kyseľová, 4.roč., Stanka Kleinová, 5.roč.)