Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček
ZÁUJEMCI (NAJMÄ 4. A 5. ROČNÍK)  PROSÍME POSIELAŤ PORTFÓLIÁ DO PIATKA 11. 2. 12:00 NA EMAIL:  

KONTAKT:   vitkovaspacek@gmail.com
FACEBOOK:  Ateliér Vitková Špaček   https://bit.ly/2kLhdSf      
INSTAGRAM: vitkova_spacek
Viac ino o Témy zadaní na Letný semester 2021/22 na tomto linku alebo tu: 


TÉMA 1: MÚZEUM CUKRU 

Cukor je všade okolo nás, stretávame sa s ním v rôznych formách a podobách. V ateliéri budeme hľadať najvhodnejšie spôsoby jeho prezentácie prostredníctvom architektonického návrhu múzea zameraného na cukor a jeho rôzne kultúrno-spoločenské i historické kontexty. Múzeum bude lokalizované v inšpiratívnom prostredí industriálnej pamiatky bývalého cukrovarníckeho areálu. 


TÉMA 2: NEZVYČAJNÁ ARCHITEKTÚRA NA NEZVYČAJNOM MIESTE 

Architektúra je vždy spätá s miestom, kde stojí. Je však nevyhnutné, aby akceptovala konvencie a neprekračovala hranice predstaviteľného? V rámci zadania budeme hľadať architektúru koncipovanú ako príspevok k udržateľnosti, lokalizovanú na nečakanom mieste, funguje symbioticky s prostredím a presahuje do iných funkcií, historických kontextov alebo ideových paralel.TÉMA 3: BAKALÁRSKA PRÁCA 

Študenti architektúry v bakalárskom ročníku budú v ateliéri riešiť pre urbánne prostredie typické zadanie - prieluku na Radlinského ulici. Ide o parcelu s minimálnymi rozmermi, na ktorej budeme overovať situovanie rôznych typov občianskej vybavenosti.