Prejsť na obsah
Študentské súťaže

Zapojte sa do študentskej súťaže MÓLO_ANTOLSKÁ, ktorú vyhlasuje mestská časť Bratislava-Petržalka a navrhnite rekreačné člnkovanie na Chorvátskom ramene v Petržalke v podobe atraktívneho móla a príslušného zázemia pod mostom z Betliarskej ulice smerom k Nemocnici sv. Cyrila a Metoda.

CIEĽ SÚŤAŽE
Cieľom mestskej časti Bratislava-Petržalka je sprístupniť Chorvátske rameno pre voľnočasovú rekreáciu verejnosti, ktorá by sa prostredníctvom malých bezmotorových plavidiel mohla plaviť po jeho hladine.

LEHOTY
Lehota na predkladanie súťažných návrhov 17.07.2022, 23:59 hod.
Predpokladaný termín oznámenia výsledkov účastníkom 12.08.2022
Predpokladaný termín zverejnenia výsledkov a návrhov 19.08.2022
Predpokladaná lehota na vyplatenie cien účastníkom 31.08.2022

CENY
1. cena: 500 €
2. cena: 300 €
3. cena: 200 €

Všetky potrebné podklady nájdete tu: https://cloud.petrzalka.sk/s/pGnHDXrbcZP2iD4