Prejsť na obsah
Študentské súťaže

BIM asociácia Slovensko a Stavebná fakulta STU v Bratislave v spolupráci s partnermi pripravujú už 6. ročník súťaže BIM CHALLENGE pre študentov VŠ. Podujatie sa uskutoční 08.4.2022 na Stavebnej fakulte STU
v Bratislave.


CIEĽ SÚŤAŽE
Cieľom súťaže je podporiť BIM projektovanie na Slovensku, motivovať VŠ študentov k zvyšovaniu zručností a sprostredkovať umiestnenie týchto študentov vo firmách, ktoré podporujú inovatívne riešenia a sú lídrami na trhu v oblasti informačného modelovania stavieb.


AKO PREBIEHA SÚŤAŽ?
Prihlásení študenti dostanú na mieste konania súťaže rovnaké zadanie - jednotné podklady (PD pre PSP) k objektu (rodinný dom), ktorý je nutné vymodelovať v súlade s BIM princípmi vo Vami zvolenom softvéri (Allplan,
Archicad, Revit). Zadanie je koncipované tak, aby bolo zvládnuteľné na úrovni schopností študentov, takže sa nemusíte obávať. Vieme, že ste študenti a že sa ešte len učíte. Po uplynutí stanoveného času (5h) odborná komisia vyhodnotí celkovú rozpracovanosť a kvalitu podkladov, ktoré ste odovzdali. Zameria sa najmä na konzistenciu modelu (správne napojenie konštrukcií, tvorbu výkresov z modelu, prípadné dokresľovanie 2D prvkami, atď.) a samostatne preverí kvalitu požadovaných výstupov (či majú Vaše výkresy, alebo iné dodané súčasti, všetky náležitosti uvedené v zadaní). V prípade, že všetky súčasti odovzdáte skôr, získate časovú bonifikáciu. Vaše diela po odovzdaní hodnotí odborná komisia a výhercovia získajú veľmi zaujímavé vecné ceny.


TERMÍNOVNÍK SÚŤAŽE
21.3. Spustenie registrácie
01.4. Ukončenie registrácie
08.4. BIM CHALLENGE 2022


AKO SA ZAREGISTROVAŤ?
Sledujte stránky www.bimas.sk alebo FB profil BIM asociácia Slovensko a hľadajte registračný link

www.bimas.sk

www.facebook.com/BIMslovensko

www.youtube.com/BIMslovensko

www.linkedin.com/BIMslovenskoV prípade otázok sa môžete obrátiť na koordinátora súťaže:
Ing. Tomáš Funtík, PhD.
funtik@bimas.sk