Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Vedúci ústavu:
doc.  Milan Lukáč, akad. soch.

Pracovníci:
doc. Gabriela Gáspárová - Illéšová, akad. soch.
Mgr. Bohuš Kubinský
akad. mal. Vladimír Petrík, ArtD.
Mgr. art. Eva Ploczeková, ArtD.
Mgr. art. Šuda Michal, ArtD.
PhDr. Jana Záhorcová
doc. Ing.arch. Viera Joklová, PhD.
Ing.arch. Ivor Mečiar, ArtD. 

Sekretariát:
Alica Smrčková
smrckova@fa.stuba.sk


Kurzy kreslenia pre verejnosť - informácie o najaktuálnejšom kurze nájdete tu...

Aktuálna výstava:

Autori: Gabriela Gáspárová-Illéšová, Bohuš kubinský, Milan Lukáč,
Vladimír Petrík, Eva Ploczeková, Ján Šilinger
od 9. decembra 2019 vystavujú diela z najnovšej tvorby na výstave Univerzál.
Rektorát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5

https://webmail.fa.stuba.sk/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=10968&_part=2&_action=get&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1