Prejsť na obsah
Ústav interiéru a výstavníctva

Výskumným projektom KEGA 002STU-4/2022 chceme nadviazať na prácu predchádzajúceho projektu KEGA 022STU-4/2017 Interiér na Slovensku. V projekte bol zmapovaný vývoj z oblasti interiérovej tvorby na Slovensku, predovšetkým druhej polovice 20 storočia po súčasnosť. Terénny výskum preukázal, že stav dochovaných interiérov nedávnej minulosti je v štádiu, kedy už máme minimum zachovaných diel a tie, ktoré sa zachovali sú často znehodnotené dobovými nánosmi, alebo sa zachovali iba ich fragmenty.

Experimentálne sme digitálne zrekonštruovali vybraté zaniknuté dielo, ku ktorému sme zozbierali dostatok použiteľných údajov. Metódu sme nazvali, „digitálna obnova“ architektonického diela. Táto metóda samozrejme nedokáže a ani nemá nahrádzať skutočnú záchranu a obnovu diela, avšak v mnohých prípadoch je to dnes už jediná zostávajúca možnosť. Predovšetkým pri kultúrnom a duchovnom dedičstve, ako sú interiéry, ktoré už zo svojej krátkodobej povahy, objektívne ani nie je možné zachovávať.


Výsledky výskumu 2022/2
Spolu so študentmi v tímovej spolupráci analyzujeme známe i menej známe diela slovenskej interiérovej tvorby. Študenti sa zoznamujú s podobou základného výskumu a pomocou zozbieraných dát (výkresová dokumentácia, fotografie, filmové záznamy, texty), virtuálne rekonštruujú skúmané diela. Výstupom je 360͒ prehliadka interiéru.: Dom kultúry_ Trnava_1988
: Navrhovaný a nerealizovaný stav

: K. Indrišková, S. Kostolanská


: Kúpele Grössling_Bratislava_1895
: Pôvodný stav

: P. Kvaššayová, D. Schwartzová, K. Ficová, K. Matišáková


: Dom kultúry Dolný Kubín_1986
: Realizovaný stav
: L. Jarottová, E. Bridová, A. Jakubec, K. Halamová


: Luna Bar_Bratislava_1973
: Pôvodný stav
: L. Uríková, L. Vozárová, M. Káčer


: Dom odborov Istropolis_Bratislava_1981
: Realizovaný stav

: M. Hencová, V. Slížov, A. K. Škorupová


: Kostol Božského Srdca Ježišovho_Partizánske_1949
: Súčasný stav

: M. Kováčová, B. Mičiaňová, M. Maďarčíková