Prejsť na obsah
Ústav interiéru a výstavníctva

Adresa:   

Ústav interiéru a výstavníctva (ÚIV) 
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava

Pevná linka:    +421 2 57276 442
Orange linka:  +421 918 665 008

ústav sídli na 4. poschodí budovy Fakulty architektúry a dizajnu v pravom krídle budovy

V prípade záujmu o konzultáciu je o tom potrebné informovať príslušného pedagóga mailom!


Vedúca Ústavu interiéru a výstavníctva

doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. 
klapka: 443
miestnosť: 448
konzultačné hodiny: utorok 09:00 - 10:00
online konzultácie: https://meet.google.com/tpj-vjwz-vtb
jana.vinarcikova@stuba.sk


Sekretariát

Gabriela Guštarová
klapka: 442
miestnosť: 447
gabriela.gustarova@stuba.sk


Tajomník ústavu

doc. Ing. arch. Michal C. Hronský, PhD.
klapka: 445
miestnosť: 450
konzultačné hodiny: streda 13:00 - 14:00
online konzultácie: meet.google.com/sbf-fjqx-mgt
michal.hronsky@stuba.sk


Zástupca vedúcej ústavu

doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. 
klapka: 445
miestnosť: 450
konzultačné hodiny: utorok 9:00 - 11:00
online konzultácie: meet.google.com/qzb-gvds-jwk
peter.daniel@stuba.sk


Pedagogickí pracovníci ústavu

prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.
klapka: 444
miestnosť: 449 
konzultačné hodiny: utorok 13:00- 14:00
online konzultácie: meet.google.com/wjv-zypb-wja
ivan.petelen@stuba.sk


prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
klapka: 435
miestnosť: 442
konzultačné hodiny: utorok 14:00 - 15:00
online konzultácie:
veronika.kotradyova@stuba.sk


Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
klapka: 434
miestnosť: 441
konzultačné hodiny: streda 10:00 - 11:30
online konzultácie: meet.google.com/nok-jamo-vjx
katarina.moravkova@stuba.sk


Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.
klapka: 432
miestnosť: 439
konzultačné hodiny: utorok 8:30 - 10:30
online konzultácie: meet.google.com/nme-vkzu-cse
igor.salcer@stuba.sk


Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
klapka: 432
miestnosť: 439
konzultačné hodiny: utorok 13:00 - 14:00
online konzultácie: meet.google.com/nme-vkzu-cse
dusan.koclik@stuba.sk


Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.
klapka: 434
miestnosť: 441
konzultačné hodiny: štvrtok 13:00 - 14:00
online konzultácie: meet.google.com/nme-vkzu-cse
peter.mazalan@stuba.sk

 


Vedecko-výskumný pracovník

Mgr. art. Wanda Borysko
Mgr. art. Mgr.Tatiana Lesajová
APVV 16-0567: Identita.sk


Doktorandi

klapka. 447, miestnosť 452

Mgr.art. Tomáš Páriš
Ing. arch. Franišek Dorko

Externí doktorandi

Ing. arch. Katarína Lavková Zajíčková
Ing. arch. Martin Boleš do 8/2022 prerušené štúdium

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>