Prejsť na obsah
Ústav interiéru a výstavníctva

Informačné centrum a študentský klub UNIBA, Štúrova, Bratislava, 2021
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. - Ing. Dušan Kočlík, ArtD. - Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. - Mgr. art. Adam TóthRekonštrukcia interiéru - Bellušove ateliéry FAD STU v Bratislave

Výstava 2021 "IDENTITA.SK" v Dizajn štúdiu ÚĽUV sa konala pod záštitou projektu «APVV 16-0567 identita.sk – spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied». projektidentita.sk, uluv.sk

Na projekte pracovali: Veronika Kotradyová (vedúca projektu), Wanda Borysko, Zuzana Beňušková, Juraj Podoba, Peter Daniel, Michala Lipková a ďalší.

DUNA bird watching, Kalinkovo, 2016
Autori Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave a Bergen School of Architecture. Vedúca projektu: Veronika Kotradyová Fotografie Noro Knap, Veronika Kotradyová, Markéta Kučerová

Revitalizácia čakárne, Pavilón M, Národný onkologický ústave v Bratislave, 2016
Autori: Ing. arch. Martin Boleš, prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. foto: Noro Knap
Realizácia interiéru a testovanie experimentálneho použitia smrekovcového a borovicového dreva bez povrchovej úpravy a meranie parametrov mikroklímy a wellbeingu užívateľov v rámci projektu APVV 0594-12 Interakcia človeka a dreva - Humanizačný potenciál dreva v interiéri

Inštalácia 2020 "AJ KEĎ OD SEBA, TAK STÁLE SPOLU!"
Ako spomienku na letný "online" semester 2019/2020, ktorý sme strávili poväčšine doma, kvôli pandémii, sme pre vás pripravili ištaláciu z fotografií vo foyer FA STU, ktoré ste nám zaslali. Aj keď sme boli od seba, tak sme stále spolu.
Autor: Dušan Kočlík

Kancelárie ING_2019
Pôvodne iba atelierové zadanie pre Interiérový dizajn 5 ročník presiahlo semester aj teóriu. Úspešná realizácia kancelárií spoločnosti ING v BBC5 pod vedením Petra Daniela a Dušana Kočlíka na motívy študentských prác Silvie Bohušovej, Moniky Vöröšovej a Márie Oravcovej.

DanuRb_2019
Medzinárovná putovná výstava Interreg DanuRb.
Modulový výstavný fundus vypracoval UIV
Autori:
Dušan Kočlík, Jana Vinárčiková, Katarína Morávková


 

LACKO/ 100_2017

Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity a Spolok architektov Slovenska
organizovali vernisáž výstavy a spomienkové kolokvium pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. Ing. arch. Jozefa Lacka /1917-1978/ vzácnej osobnosti, pedagóga, kolegu. Vernisáž sa konala dňa 23.11.2017.
Autor koncepcie výstavy: Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
Kurátor výstavy: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Odborný garanti: doc. PhDr. Jarmila Bencová PhD. a doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.
Organizačné zabezpečenie PhDr. Peter Mikloš, FOTOEXPO: Alexander Kupko, Realizácia: Ing. arch. Igor Salcer

CONECO_2016

Ocenenie za najlepšiu expozíciu z hľadiska dizajnu Zlatý Leonardo 2016 získal aj stánok Slovenskej komory architektov, ktorý pomáhali navrhovať a realizovať pracovníci z Fakulty architektúry v Bratislave.
Projektanti: Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. Ing. Dušan Kočlík, ArtD.

PROJEKT MLYNČEK_2016

Nový názov >>Kolečko<< je kaviarenský kiosk určený na dočasné umiestnenie vo verejných interiéroch, ktorý má umožňovať telesne znevýhodneným osobám samostatnú obsluhu kaviarne. Cieľom je pomôcť pohybovo znevýhodneným ľuďom lepšie a predovšetkým samostatne sa integrovať do spoločnosti. Prostredníctvom  pracovnej  náplne vzniká jednak možnosť socializácie skupiny zdravých a znevýhodnených ľudí a zároveň do istej miery samostatná a zmysluplná pracovná náplň vplýva dobre na ich celkovú duševnú pohodu. Kiosk funguje na princípe >>pop-up<< čiže pri otvorenom stave sa >>rozbalí<< do priestoru a vytvorí autonómnu mini kaviareň.
Akcia bola súčasťou aktivít grantového projektu KEGA 042STU - 4/2015: „Dizajn vnútornéhoprostredia – inovácia výukového modelu s orientáciou na prax“.
Garanti podujatia: Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
Konzultanti: Ing. arch. Igor Salcer, ArtD., Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Návrh: Bc. Zarina šimkovičová, Bc. Radka Iľavská, Bc. Dominika Valkovičová

Výstava „JEDNOTA ROZMANITOSTI“_2015
Profilová výstava pedagógov a doktorandov ÚIV zameraná na zviditeľnenie praktickej i vedeckej činnosti zamestnancov ústavu na verejnosti. Vystavované autorské diela prezentovali  aktuálne trendy v oblasti interiérovej a dizajnérskej tvorby.
Výstava vznikla za podpory projektov APVV 0469-11, APVV 0594-12 a KEGA 042STU-4/2015.
Miesto a dátum konania: Galéria umenia Ernesta Zmetáka, Björsnova 1, Nové Zámky, 9. 7. – 31. 8. 2015.
Garanti podujatia: prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD., Ing. arch. Silvia Husárová, PhD.

VÝSTAVA BCDLAB_2015

BCD lab na veľtrhu Nábytok a bývanie na Agrokomlexe v Nitre od 10-15.3. 2015 BCD lab mal spolu s Fakultou architektúry STU výstavný stánok na veľtrhu Nábytok a bývanie na Agrokomplexe v Nitra v pavilóne M3.
Stánok dostal Čestné uznanie Veľtrhu za expozíciu a prezentáciu výsledkov výskumu APVV-0469-11
Interiérový dizajn ako prostriedok prevencie a liečenia chorôb.

Material ist unschuldig/ Materiál je nevinný_ 2013-2014

Výstava celoživotného diela rakúskeho architekta a pedagóga s presahom na Slovensko Wolfganga Haipla. Prvá vernisáž sa konala v Hofmobiliendepot Viedeň, ďalšie reinštalácie boli v Galérií Umelka v Bratislave a v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene.
Kurátori: Veronika Kotradyová, Dušan Kočlík

BAETSCH IN THE CITY_2012

Alternatívne komunitné centrum vo viedenskom Sandleitene
Účastnící workshopu za FA STU: Veronika Kotradyová, Dušan Kočlík, Stanislav Majcher.
Koncom septembra sme sa zúčastnili workhopu BACH/BAETCH in the city, organizovanej občianskym združením SOHO Ottakring a organizáciou CULBURB, ktorá koordinuje projekty akupunktúry umením.
Projekt bol spoluprácou účastníkov a koordinátorov z Rakúska, Nového Zélandu a Slovenska a mal charakter komunitného projektu  za aktívnej účasti miestnych obyvateľov.
Cieľom bolo postaviť svojpomocne alternatívne/ experimentálne komunitné centrum inšpirované novozélandskými víkendovými domami BACHs, ktoré sú vytvorené „pozliepaním“ starých vecí do iného kontextu.

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>