Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

AKTUÁLNE

Centrum celoživotného vzdelávania FA STU v Bratislave za podpory Európskeho sociálneho fondu organizuje profesné špecializačné vzdelávanie a kurzy "Obnova architektonického dedičstva" pre projektantov, zamestnancov samosprávy, správcov a vlastníkov historických objektov.

Krátke informácie o profesnom vzdelávaní:

Informácia o kurzoch A, B

Informácia o kurzoch C, D

 • A: Profesné špecializačné vzdelávanie v oblasti projektových činností určené zamestnancom projektových ateliérov a SZČO – architektom, urbanistom, stavebným inžinierom, resp. študentom (s titulom Bc.)
 • Obsahový a časový harmonogram

  Prihláška

 • B: Kurz pre uchádzačov o odbornú spôsobilosť v oblasti pamiatkových výskumov (určený architektom, urbanistom, historikom umenia, stavebným inžinierom a študentom (s titulom Bc.)
 • Obsahový a časový harmonogram

  Prihláška

 • C: Profesné vzdelávanie pre zamestnancov samosprávy a spolupracujúcich organizácií (určené zamestnancom miestnej a regionálnej samosprávy, cirkevných úradov, občianskych združení, rozvojových agentúr a záujemcom o prácu v nich)
 • Obsahový a časový harmonogram

  Prihláška

 • D: Kurz pre zamestnancov a podnikateľov v oblasti cestovného ruchu (určený SZČO a zamestnancom firiem podnikajúcich v oblasti cestovného ruchu a využívania kultúrneho dedičstva)
 • Obsahový a časový harmonogrambr>

  Prihláška