Prejsť na obsah
Fakulta architektúry a dizajnu STU

Termín najbližšieho zasadnutia VaUR FAD STU:

 • predbežný termín: jeseň 2022

 

Rokovací poriadok Vedeckej a umeleckej rady FAD STU

Zápisy a uznesenia zo zasadnutí VaUR FAD STU

 

Zoznam členov Vedeckej a umeleckej rady FAD STU pre funkčné obdobie od 1.10.2018 do 30.9.2022:

(schválený AS FAD STU dňa 6.11.2018, zmenený 28.9.2021 a 23.11.2021)

 

Predseda VaUR FAD STU

 1. prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.

 

Architektúra a urbanizmus

Interní členovia    

 1. doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
 2. Ing. Michal Brašeň, ArtD.
 3. prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc., emerit. prof.
 4. doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
 5. prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
 6. prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
 7. doc. Ing. arch. Ján Legény, PhD.
 8. prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
 9. prof. akad. soch. Peter Paliatka
 10. hosť. prof. Ing. arch. Pavel Paňák
 11. prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
 12. hosť. prof. Ing. arch. Štefan Polakovič
 13. prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
 14. prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
 15. prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
 16. prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
 17. hosť. prof. Ing. arch. Ľubomír Závodný

 

 

Architektúra a urbanizmus
Umenie
Architektúra a urbanizmus
Architektúra a urbanizmus
Umenie
Architektúra a urbanizmus
Architektúra a urbanizmus
Architektúra a urbanizmus
Umenie
Architektúra a urbanizmus
Architektúra a urbanizmus
Architektúra a urbanizmus
Architektúra a urbanizmus
Architektúra a urbanizmus
Architektúra a urbanizmus
Architektúra a urbanizmus
Architektúra a urbanizmus 

Mimofakultní členovia

 1. prof. akad. mal. Ladislav Čarný, VŠVU, Bratislava
 2. prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christian Hanus, Donau-Universität, Krems
 3. doc. Ing. Ján Kanócz, CSc., FU TUKE, Košice
 4. MArch. Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D., FA VUT, Brno
 5. doc. Ing. Zuzana Tončíková, ArtD., TU Zvolen (od 28.09.2021)
 6. prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., SvF STU, Bratislava

   

odbor príbuzný k Umeniu
Architektúra a urbanizmus
Architektúra a urbanizmus + Umenie
Architektúra a urbanizmus
Umenie
odbor príbuzný k Architektúre a urbanizmu

Čestní členovia: 

 1. prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD., emerit. prof., FAD STU
 2. Ing. arch. Ingrid Konrad, Magistrát mesta Bratislava
 3. Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD., FAD STU  
 4. prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD., emerit. prof., FAD STU
 5. prof. Ing. Imrich Tužinský, CSc., emerit. prof.
 6. Mgr. arch. Nora Vranová, SKA, Bratislava (od 23.11.2021)

 

 

Architektúra a urbanizmus
Architektúra a urbanizmus
Architektúra a urbanizmus
Umenie
Architektúra a urbanizmus
Architektúra a urbanizmus

 

Prizvaný zástupca AS:

    doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., FAD STU

 

Architektúra a urbanizmus