Prejsť na obsah
Zamestnanci

Prevádzkový poriadok internetovej stránky http://www.stuba.sk

Príloha č. 1: Príručky pre používateľov redakčného systému buxus
a) Príručka pre používateľov (pôvodná verzia)
b) Príručka pre používateľov
(aktualizovaná verzia 2008)
c) Príručka pre používateľa (platí od 09/2012 - EN verzia)
Príloha č. 2:

a) Manuál používateľa buxusu pre internetové stránky STU a fakúlt (frontend úprava informácií od 09/2012)
b) Manuál používateľa buxusu pre internetové stránky STU a fakúlt
(pôvodné administračné rozhranie od 2008)

Príloha č. 3: Štruktúra informácií na internetových stránkach STU a fakúlt
a) Štruktúra informácií na internetových stránkach STU
b) Štruktúra informácií na internetových stránkach fakúlt
Príloha č. 4: Zodpovednosť pracovísk za aktualizáciu databáz,
informácií a príslušných dokumentov na hlavnom portáli
Príloha č. 5: Štruktúra pôsobnosti redaktorov
Príloha č. 6: Formuláre žiadostí o aktivovanie/zmenu/deaktivovanie prístupových práv redaktora
  a) Žiadosť o aktivovanie prístupových práv redaktora
  b) Žiadosť o zmenu prístupových práv redaktora
  c) Žiadosť o deaktivovanie prístupových práv redaktora
Príloha č. 7:

Pravidlá písania aktualít na stránkach STU a fakúlt

Príkaz rektora č.7/2005 v súvislosti s aktualizáciou a dobudovaním internetových stránok STU v redakčnom systéme BuxusPokyny na preloženie fakultných Buxusov