Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave uverejňuje otvorenú výzvu na predkladanie výstavných projektov. Priestory sú určené na prezentáciu architektúry, dizajnu, výtvarného umenia a ich presahov.Výzva je otvorená aj pre študentské práce.
Foyer FAD STU je otvorenou platformou pre široké spektrum výstavných projektov. Priestor vstupnej haly ponúka rozsah 240m² v centre mesta. Predpokladaná dĺžka trvania jednej výstavy je 2 - 3 týždne. V priestore sú nainštalované oceľové laná (viď. príloha), na ktoré sa diela inštalujú. Návrhy projektov bude posudzovať odborná komisia zložená zo zástupcov FAD STU a externého prostredia.

Žiadosť musí obsahovať:


K vybraným projektom bude so žiadateľom uzatvorená zmluva, v ktorej sa zmluvné strany dohodnú k plneniu dohodnutých podmienok:

  • žiadateľ privezie a odvezie diela na vlastné náklady,
  • žiadateľ inštaluje a deinštaluje svoju tvorbu samostatne počas víkendu alebo mimo vyučovacej doby, ktorá prebieha na FAD STU,
  • žiadateľ zabezpečuje potrebné občerstvenie na vernisáž, v prípade ak má o vernisáž záujem
  • FAD STU poskytuje priestor, dostupný výstavný systém, ktorý má v majetku za poplatok podľa rozsahu výstavy,
  • FAD STU poskytuje zverejnenie tlačovej správy na webovej stránke a sociálnych sieťach,
  • propagačný materiál bude schvaľovaný FAD STU, podmienkou je viditeľné umiestnenie loga fakulty na všetkých tlačených a digitálnych podkladoch,
  • FAD STU v prípade záujmu zabezpečí fotografa, ozvučenie (reproduktory na hovorené slovo) vernisáže a odbornú pomoc pri inštalácii diel za poplatok podľa rozsahu výstavy

Žiadosti môžete zasielať e-mailom na adresu:                                    paulina.ebringerova@stuba.sk najneskôr do 18. septembra 2022.

O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do dvoch týždňov od zasadnutia komisie. V prípade nenaplnenia výstavného plánu na ďalší rok v tomto termíne je možné neskoršie individuálne posúdenie projektov na základe voľných priestorových kapacít. Po individuálnom posúdení projektov vie fakulta poskytnúť aj iný typ výstavných priestorov.

Informácie nájdete na PODSTRÁNKE.

FOYER FAD STU
foyer počas podujatia Urban Market


foyer počas podujatia Noc architektúry


foyer počas podujatia Cena dekana


foyer počas výstavy Virtual Belluš

KREATÍVNE CENTRUM FAD STU
(KOTOĽŇA A UHOĽŇA)


priestory KC počas výstavy NCD


priestory KC počas Imatrikulácie

priestory KC počas predstavenia Elektrický anjel

priestory KC počas predstavenia Elektrický anjelKontaktná osoba:

Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD.
paulina.ebringerova@stuba.sk
+421 908 674 178