Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Akademický senát FA STU v zmysle pokynov AS STU  vyhlasuje doplňujúce voľby do AS STU  za pedagogickú časť AO FA STU na funkčné obdobie rokov 2010 – 2014. Za pedagogickú časť fakulty bude voľba 1 člena.

Voľby sa budú konať v súlade s volebným poriadkom AS FA STU.
Organizačne voľby budú prebiehať nasledovne:
- do 28. 08. 2014 vyhlásenie volieb,
- 08. 09. 2014 od 10,00 hod od 12,00 hod. návrh kandidátov na členstvo v AS STU formou vhadzovania lístkov s menom navrhovaného kandidáta do urny umiestnenej vo vestibule FA STU,
- 09. 09.2014 oslovenie navrhovaných osôb a vyžiadanie ich súhlasu s kandidatúrou do AS STU,
- od 12. 09. 2014 zverejnenie kandidátskej listiny na členstvo v AS STU,
- 23. 09. 2014 voľby do AS STU od 10,00 – 12,00 hod. formou vhadzovania hlasovacích lístkov s menami max. 1 kandidáta FA STU do urny umiestnenej vo vestibule FA STU,
- 24. 09. 2014 zverejnenie výsledkov volieb do AS STU a odovzdanie protokolu z volieb na sekretariát AS STU.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akademický senát FA STU v zmysle pokynov AS FA STU  vyhlasuje doplňujúce voľby do AS FA STU  za pedagogickú časť AO FA STU na funkčné obdobie rokov 2010 – 2014. Za pedagogickú časť fakulty bude voľba 1 člena.

Voľby sa budú konať v súlade s volebným poriadkom AS FA STU.
Organizačne voľby budú prebiehať nasledovne:
- do 28. 08. 2014 vyhlásenie volieb,
- 08. 09. 2014 od 10,00 hod od 12,00 hod. návrh kandidátov na členstvo v AS FA STU formou vhadzovania lístkov s menom navrhovaného kandidáta do urny umiestnenej vo vestibule FA STU,
- 09. 09.2014 oslovenie navrhovaných osôb a vyžiadanie ich súhlasu s kandidatúrou do AS FA STU,
- od 12. 09. 2014 zverejnenie kandidátskej listiny na členstvo v AS STU,
- 23. 09. 2014 voľby do AS STU od 10,00 – 12,00 hod. formou vhadzovania hlasovacích lístkov s menami max. 1 kandidáta FA STU do urny umiestnenej vo vestibule FA STU,
- 24. 09. 2014 zverejnenie výsledkov volieb do AS FA STU a odovzdanie protokolu z volieb na sekretariát AS FA STU.


V Bratislave 03.07.2014                       

Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
predsedkyňa volebnej komisie AS FA STU