Prejsť na obsah
Fakulta architektúry a dizajnu STU

Zoznam členov AS FAD STU
na funkčné obdobie rokov 2018-2022:

Senátori za zamestnaneckú časť AO FAD STU

doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. – predseda AS FAD STU

doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.

Ing. arch. Michal Czafík, PhD.

doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.

Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.

doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.

doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.

Ing.  Dušan Kočlík, ArtD.

Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.

Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.

doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.

doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.

doc. Ing. arch. Ľubica Selcová , PhD. – podpredseda AS FAD STU

 

Senátori za študentskú časť AO FAD STU

Ing. arch. Patrik Baxa – podpredseda AS FAD STU

Mikuláš Belinský

Bc. Martin Bumbál

Bc. Martin Grelnet

Bc. Jakub Hencze

Adam Kalina

Sabína SzabóováSpráva o činnosti Akademického senátu FAD:
rok 2021

Volebné protokoly:
Zamestnanecká časť
Študentská časť

Rokovací poriadok
Zápisnice