Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

DAAD je každoročný festival oslavujúci architektúru, dizajn a umenie, tvorivé bohatstvo, sociálne dôsledky a silu na zmenu. Zámerom festivalu je vytvorenie formátu pre posilnenie pozitívneho vnímania architektúry a dizajnu na Slovensku.Fakulta architektúry a dizajnu STU je hrdým partnerom tohto prestížneho podujatia na Slovensku. Okrem partnerstva sme aj jeho vystavovateľmi a naši pedagógovia jeho prednášajúcimi.  11. ročník festivalu sa uskutoční ONLINE formou v dňoch od 26.10. - 01.11. 2020, kde sa FAD STU predstaví pod formátom OPENDESIGNSTUDIO.

OPENDESIGNSTUDIO je výstavný priestor spravovaný organizátormi DAAD za účelom prezentácie tvorby slovenských architektov a dizajnérov. Náplňou je prieskum nových prúdov slovenskej architektúry a dizajnu, ktoré sa začínajú formovať už počas univerzitného štúdia. Partnerskou platformou je Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, ktorá sa týmto spôsobom otvára verejnosti, aby predstavila metodiku a princípy vzdelávania budúcich architektov a dizajnérov. Spoločenstvo akademickej pôdy tvoria študenti a pedagógovia, ale aj odkaz tých, ktorí túto inštitúciu spravovali počas jej vyše sedemdesiatročnej histórie. Tento rok sa FAD STU predstaví výstavným projektom EMIL BELLUŠ: STRETNUTIE VO VIRTUÁLNOM SVETE a diskusiou VERTIKÁLNE ATELIÉRY / ROK 01.


EMIL BELLUŠ: STRETNUTIE VO VIRTUÁLNOM SVETE
Virtuálna výstava k 120. výročiu narodenia architekta Emila Belluša. Projekt približuje architektonické učenie, kedy analógovú tvorbu nahradili digitálne technológie a softvérová prefabrikácia. Zo zachovaných technických výkresov môžu návštevníci vstúpiť do diel prostredníctvom rozšírenej reality a nahliadnuť do technologickej prefabrikácie modelov. Autori predstavujú historické diela modernými technológiami, spoločne s pridanou hodnotou zážitku. Projekt prebieha vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

Kurátorka výstavy: Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD.
Digitálne diela: Ing. arch. MArch. Roman Hajtmanek, PhD.
Grafika výstavy: Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD.
VERTIKÁLNE ATELIÉRY / ROK 01
30. 10. 2020 o 17:00 hod , diskusia prebehne ONLINE formou
Diskusia s dekanom FAD STU o skúsenostiach po prvom roku vedenia Vertikálnych ateliérov. Moderuje architekt Peter Moravčík, diskutujúci - prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. - dekan FAD STU, Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. - vedúci VA Polakovič/Bátor, prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. - vedúca VA Vitková/Špaček, Ing. arch. Maroš Fečík - vedúci VA Fečík/Hudec/Bergerová. Podujatie môžete sledovať prostredníctvom Facebooku.
Viac info nájdete na www.daad.sk a na oficiálnom Facebook podujatí.
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Generálny partner: Nadácia Tatra banka Nadácia Bratislava - hlavné mesto SR
Organizátori: gutgut, CLUBOVKA, ČO - Čerstvé Ovocie