Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave každoročne vyhlasuje CENU DEKANA - ocenenie za najlepšie ateliérové práce svojich študentov. Medzinárodná porota zložená zo svetových mien v oblasti architektúry a dizajnu - Táňa Buijs Vítková (Holandsko), Jakub Cígler (Česká republika), Bohunka Koklesová (Slovenská republika), Peter Moravčík (Slovenská republika), Vladimír Sitta (Česká republika), Pavol Šilla (Slovenská republika), Štěpán Valouch (Česká republika) rozhodne o Laureátovi Ceny dekana za akademický rok 2020/21.

Cena dekana za najlepšiu ateliérovú prácu (s výnimkou záverečných prác), sa udeľuje študentom za prácu, ktorá je vytvorená v rámci ateliérových povinností v štúdiu študijných programov na FAD STU. Do súťaže postupujú ateliérové práce, ktoré sú ocenené hlavnou cenou v rámci posudzovanej oblasti Študentskej tvorivej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti (Cena prof. V. Karfíka, prof. V. Vilhana, prof. E. Hrušku, prof. A. Piffla, prof. V. Chrobáka, doc. M. Kodoňa, Cena za dizajn). Z nich následne hodnotiaca komisia určí celkového víťaza.


POROTA

 : Táňa Buijs Vítková

 : Jakub Cígler

 : Bohunka Koklesová

 : Peter Moravčík

 : Vladimír Sitta

 : Pavol Šilla

 : Štěpán Valouch

FINALISTI NA CENU DEKANA / OCENENÉ PRÁCE

 : Cena prof. Karfíka

 : Monika Rešetková
 : 4. ročník
 : Ateliér Schleicher

 : Cena prof. Hrušku

 : Gabrielová, Zacharová, Baričák
 : 5. ročník
 : Ateliér Kováč Joklová

 : Cena prof. Vilhana

 : Simona Fischerová
 : 5. ročník
 : Ateliér Polakovič Bátor

 : Cena prof. Piffla

 : Katarína Urgelová
 : 5. ročník
 : Ateliér Pauliny Hrašková Vošková

 : Cena doc. Kodoňa

 : Nikola Chriašteľová
 : 5. ročník
 : Ateliér Vitková Špaček

 : Cena za dizajn

 : Jakub Maglay
 : 4. ročník
 : Ateliér Baláž

ODMENENÉ PRÁCE

 : Odmena prof. Karfíka

 : Horváthová, Hostačná
 : 4. ročník
 : C. Newton, C. Chiappini

 : Odmena prof. Karfíka

 : Simona Fischerová
 : 5. ročník
 : Ateliér Polakovič Bátor

 : Odmena prof. Hrušku

 : Moravčíková, Mrázová
 : 3. ročník
 : doc.Ing.arch. Sopirová,CSc.

 : Odmena prof. Hrušku

 : Holicová, Očková
 : 3. ročník
 : Ing. arch. T. Hanáček, PhD.

 : Odmena doc. Kodoňa

 : Veronika Volková
 : 5. ročník
 : Ateliér Sopirová Bašová

 : Odmena prof. Vilhana

 : Martina Kováčová
 : 4. ročník
 : Ing. arch. Morávková, PhD.

 : Odmena prof. Vilhana

 : Jozef Šefčík
 : 4. ročník
 : doc. Ing.arch.Vinárčiková, PhD.

 : Odmena prof. Chrobáka

 : Jakub Voříšek
 : 4. ročník
 : doc. Ing.arch. Vojteková, PhD.

 : Odmena za dizajn

 : Juraj Kotoč
 : 3. ročník
 : Ateliér Baláž

 : Odmena za dizajn

 : Palušová, Vlčková
 : 3. ročník
 : Ateliér Lipková

 : Odmena prof. Piffla

 : Magdolenová, Melek
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. Hrašková, PhD.

 : Odmena prof. Piffla

 : Koligyerová, Orokocká
 : 4. ročník
 : Mgr. art. Martin Varga