Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

: Zadanie č. 5
: 1. ročník A+U
: doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
: doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.

Kompozičné princípy aplikované v architektúre.
Piate zadanie sa zameriava na anaýzu tvorby zadaného architekta. Zadania sa v jednom formáte pozerajú na jedno dielo architekta, kde buď analyzujú jej kompozičné vzťahy, alebo graficky abstrahujú dominantné prvky, ktoré sú pre dané dielo vystihujúce. Ďalší formát prezentujú najdôležitejšie kréda a princípy tvorby architekta. V treťom formáte študenti navrhujú fasádu stavby rovnakého typologického druhu akou bola vybraná stavba, čím sa snažia demonštrovať pochopenie logiky, mierky a tektoniky jednotlivých typologických druhov.