Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

: Zadanie č. 4
: 1. ročník A+U
: doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
: doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.

Cieľom zadania č.4 bolo vyjadriť naplnenie vopred stanovených významov v návrhoch. Ide o základnú škálu bipolárnych dvojíc významov: Statika - Dynamika, Monotónnosť – Rozmanitosť, Kontinuálnosť – Diskontinuálnosť, Nadradenosť – Podradenosť, Koncentrácia – Dekoncentrácia (rozptyl), Labilita – stabilita, Navádzanie – Odvádzanie.
Skúmanie možnosti vyjadrenia vopred stanoveného významu prostredníctvom transformácie plošnej kompozície a jej jednotlivých prvkov do tretieho rozmeru. Úloha č. 4 predstavuje prechod z plošnej dvojrozmernej (2D) kompozície do trojrozmernej (3D) kompozície.