Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

: Zadanie č. 3
: 1. ročník A+U
: doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
: doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.

Cieľom zadania č.3 bolo naplnenie vopred stanovených významov v návrhoch. Ide o základnú škálu bipolárnych dvojíc významov: Statika - Dynamika, Monotónnosť - Rozmanitosť, Kontinuita - Diskontinuita, Nadradenosť - Podradenosť, Koncentrácia/Dekoncentrácia, Labilita - Stabilita, Navádzanie - Odvádzanie.
Študenti vyjjadrovali naplnenie vopred stanovených významov dvojrozmernej kompozície plošnými prvkami, pričom jednotlivé plošné prvky (útvary) použité v návrhu, boli charakterizované farebným odlíšením, textúru a faktúrou (opticky ako aj hapticky vnímateľnými vlastnosťami) zmenou merítka (prostredníctvom zmeny veľkosti pôvodnej kompozície).