Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

: Zadanie č. 2
: 1. ročník A+U
: doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
: doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.

Cieľom zadania č.2 bolo naplnenie vopred stanovených významov v návrhoch - ide o základnú škálu bipolárnych dvojíc významov: Statika - Dynamika, Monotónnosť - Rozmanitosť, Kontinuita - Diskontinuita, Nadradenosť - Podradenosť, Koncentrácia - Dekoncentrácia,Labilita - Stabilita, Navádzanie - Odvádzanie.
Študenti vyjadrovali postupnú zmenu významu dvojrozmernej kompozície plošnými prvkami a ich farebným odlíšením v dvoch stupňoch významovej premeny_tj. od jedného zadaného významového pólu (+) až po pól opačný (-).

  1. rozvojový rad - monochromatický, kde zmena významu sa dosahuje zmenou tvaru, veľkosti a polohy plošných útvarov.

  2. rozvojový rad – polychromatický, kde zmena významu sa dosahuje zmenou farebného tónu použitých plošných útvarov Každý rozvojový rad pozostávajúci z 2-och obrázkov od jednej krajnej polohy významu (+) po druhú okrajovú polohu významu (-), zároveň sa ale: v polychromatických kompozíciách požaduje posilnenie zadaného významu farbou (farebným odlíšením prvkov pôvodnej kompozície, tj. kompozície z prvého riadku) od jednej krajnej polohy významu (++) po druhú okrajovú polohu významu (- -).