Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

: Zadanie č. 1
: 1. ročník A+U
: doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
: Ing. arch. Jozef Bátor,PhD.
: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
: doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.

Cieľom zadania č.1 bolo vyjadriť naplnenie vopred stanovených významov v návrhoch. Ide o základnú škálu nasledujúcich bipolárnych dvojíc významov Významy: Statika - Dynamika, Monotónnosť - Rozmanitosť, Kontinuita - Diskontinuita, Nadradenosť - Podradenosť, Koncentrácia - Dekoncentrácia, Labilita - Stabilita, Navádzanie - Odvádzanie. Vyjadrenie postupnej zmeny významu dvojrozmernej kompozície v monochromatickom prevedení v troch stupňoch významovej premeny od jedného zadaného významového pólu (+) až po pól opačný (-). Každý rozvojový rad pozostávajúci z troch obrázkov od jednej krajnej polohy (+) po druhú okrajovú polohu (-).