Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Apropácie

 : Interpretácia diela
 : 2., 3., 4. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 : Fotografický dizajn

 : Anna Gergelyová
 : 3. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 

 : Fotografický dizajn

 : Anna Mojsejová
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 : Fotografický dizajn

 : Daniela Alföldiová
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 : Fotografický dizajn

 : Dávid Hidvégi
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 

 : Fotografický dizajn

 : Frederika Krištofová
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 : Fotografický dizajn

 : Ivana Palušová
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 : Fotografický dizajn

 : Jakub Saraka
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 : Fotografický dizajn

 : Jana Vlčková
 : 3. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 : Fotografický dizajn

 : Jazmína Martinková
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 : Fotografický dizajn

 : Juraj Kotoč
 : 3. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 : Fotografický dizajn

 : Katarína Lešková
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 : Fotografický dizajn

 : Laura Sasváriová
 : 3. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 : Fotografický dizajn

 : Lenka Gregová
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 : Fotografický dizajn

 : Lucia Frančeková
 : 3. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 : Fotografický dizajn

 : Lucia Krnčanová
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 : Fotografický dizajn

 : Lukáš Patúc
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 : Fotografický dizajn

 : Natália Mináriková
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 : Fotografický dizajn

 : Patrik Rósza
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 : Fotografický dizajn

 : Rastislav Myglys
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 : Fotografický dizajn

 : Valéria Kačkovičová
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 : Fotografický dizajn

 : Viktor Papp
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 : Fotografický dizajn

 : Peter Kotún
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 : Fotografický dizajn

 : Zuzana Budzaková
 : 3. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

 : Fotografický dizajn

 : Aneta Kučíková
 : 2. ročník
 : Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.