Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

: 2. - 4. ročník a študenti Erasmus+ 
: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.

Na predmete by mal študent samostatne tvorivo, na základe svojej umeleckej individuality, zvládnuť a osvojiť si digitálnu dizajnérsku kresbu, ako najspoľahlivejšiu technológiu nezávislého umeleckého bádania, ako dizajnérsky spôsob myslenia, vývoja, komunikácie a reprezentácia v sofistikovanej forme v procese navrhovania - skicovanie, experimentovanie, analýzu tvaru, výskum formy a vývoj v kresbe, presvedčivé, objasňujúce, časovo náročnejšie, sofistikované a umelecky expresívne dizajnérske vyjadrovanie.