Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Experimentálny dizajn

 : Daniela Alföldiová
 : 2. ročník
 : doc. akad. soch. Peter Humaj
 : Mgr. art. Katarína Zbudilová

 : Experimentálny dizajn

 : Dominika Róthová
 : 2. ročník
 : doc. akad. soch. Peter Humaj
 : Mgr. art. Katarína Zbudilová

 : Experimentálny dizajn

 : O. Ferianec, P. Varechová
 : 2. ročník
 : doc. akad. soch. Peter Humaj
 : Mgr. art. Katarína Zbudilová

 : Experimentálny dizajn

 : P. Kotún, J. Saraka
 : 2. ročník
 : doc. akad. soch. Peter Humaj
 : Mgr. art. Katarína Zbudilová

 : Experimentálny dizajn

 : R. Myglys, H. Rehorčíková
 : 2. ročník
 : doc. akad. soch. Peter Humaj
 : Mgr. art. Katarína Zbudilová