Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Matúš Blažíček
 : 4. ročník
 : Mgr. art. Eva Ploczeková, ArtD.

CIEĽOM NÁVRHU BOLO DOTVORIŤ VSTUPNÉ PRIESTORY INTERÉRU SPOLOČNOSTI ZAOBERAJÚCEJ SA TVORBOU POČÍTAČOVÝCH HIER. KEĎŽE SA JEDNÁ O FIRMU S VYSOKÝMI NÁROKMI NA PRÁCU S DÁTAMI, CENTRÁLNE V RÁMCI PODLAŽIA SA NACHÁDZA SERVEROVŇA, DO KTOREJ SA PO STROPE ZBIEHA JASNE NAFARBENÁ KABELÁŽ. VO VSTUPNÝCH PRIESTOROCH JE NAVRHNUTÁ ZAVESENÁ KÁBLOVÁ “SKULPTÚRA”, KTORÁ JE NAPOJENÁ ZO SERVEROVNE A JE UKONČENÁ ZAVESENOU HELMOU. TÚ SI MÁ MOŽNOSŤ KTOKOĽVEK NASADIŤ A SPOZNÁVAŤ ČI UŽ VIRTUÁLNY SVET, ALEBO PRODUKTY TEJTO SPOLOČNOSTI. MEDIÁLNY OBSAH PREMIETANÝ V HELME JE INŠIROVANÝ VIDEAMI Z BUDÚCNOSTI, VIRTUÁLNYMI SVETMI A FUTURISTICKÝMI KONCEPTAMI.