Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Tibor Baláž
 : 4. ročník
 : Mgr. art. Eva Ploczeková, ArtD.

Navrhovaná vitráž je umiestnená v objekte turistického centra, novostavby, v areály Východnej Šachty baní v Handlovej. Pôvodný areál, osadený v odľahlej polohe, v lese, bol v rámci urbanistickej štúdie revitalizovaný do nového kultúrneho, turistického strediska. Vitráž sa nachádza na veľkolepej konzole, v excentrickej polohe, na čelnej fasáde orientovanej do novonavrhovaného ústredného verejného priestoru. 
Hlavnou inšpiráciou pri návrhu boli vitráže Gerharda Richtera v kombinácii s kompozičnými princípmi geometrickej abstrakcie Pieta Mondriana. Zvolená farebnosť návrhu spočíva v prevládajúcich teplých tónoch, ktoré korešpondujú s korténovou fasádou vykonzolovaného podlažia. Teplým tónom kontrastujú chladné, komplementárne tóny modrej s pridanými zelenými odtieňmi. Zároveň tieto chladné odtiene abstraktne odkazujú na prírodu v ktorej areál leží. Navrhnuté dielo je určitým spôsobom dvojtvárne. Zvonku môže napriek tomu, že to je okno, znázorňovať abstraktnú nástennú maľbu, a z interiéru pri prestupe slnečných lúčov vo svojej bohatej farebnosti dotvára pobytový priestor turistického centra. Pri pohľade do exteriéru existuje mierny vizuálny kontakt s verejným priestorom pod ním, ale zároveň farebné sklo sprostredkuje určitý efekt rozmazenej akvarelovej maľby exteriéru, na ktorej sa v kontúrach zobrazujú okolité budovy a príroda.