Prejsť na obsah
Oddelenie manažmentu projektov

    

       VEGA

      termín: 29. 4. 2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2023. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami a pokynmi v elektronickom formulári. Termín elektronického podávania žiadostí prostredníctvom online systému e-VEGA je najneskôr do 29. 4. 2022 do 14.00 hod. Podpísané potvrdenie o podaní žiadosti (vygenerovaná 1 strana) je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2023/

Termín na predloženie informácie o pripravovanom projekte do 18.4.2022     na odd. projektového manažmentu č.d.115

Bližšie informácie:

Mgr. Martina Uhríková, PhD. , tel: 0915 929 111

                 

     KEGA

      termín: 29. 4. 2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2023. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom online systému na Portáli vysokých škôl najneskôr do 29. 4. 2022 do 14.00 hod. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami a príslušnými pokynmi. Podpísané potvrdenie o podaní žiadosti je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-kega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2023-a-aktualne-informacie-o-podavani-rocnych-sprav-pokracujucich-projektov-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2022/

Termín na predloženie informácie o pripravovanom projekte do 18.4.2022     na odd. projektového manažmentu č.d.115

Bližšie informácie:

Mgr. Martina Uhríková, PhD. , tel: 0915 929 111

 

   

    termín: 31.5. 2022

SK-NIC, a. s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie tzv. veľkých projektov zameraných na podporu nasledovných oblastí:
A. projekty podporujúce bezpečnosť detí vo virtuálnom priestore,
B. projekty podporujúce dopravu prostredníctvom IKT (E-doprava),
C. projekty zamerané na digitálnu hygienu pre dospelých.

Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory je 31. 05. 2022 do 23:59 h.

https://virtualno.sk/vyzva-pre-velke-projekty-2022/

Bližšie informácie:

Juraj Paučula, 0910979692

    

    termín: 30.6.2022

                 

Výzva schémy malých grantov na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (BIN SGS03)

Cieľom otvorenej výzvy je podporiť medzinárodnú mobilitu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a podnikmi na Slovensku a donorskými štátmi (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) s cieľom zvýšiť kvalitu a relevantnosť vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku, v rámci hlavných oblastí podpory: Zelené inovácie v priemysle (ZIP), Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní (VT).

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/component/jdownloads/send/102-granty-ehp-a-norska-sk-en/1119-vyzva-bin-sgs03

Bližšie informácie:

Juraj Paučula, 0910979692