Prejsť na obsah
Ateliér Králik

Oxymoron / Experimentálny prístup nabáda ku vzniku autorskej metódy a prístupu práce s materiálom. Artefakt má budiť dojem napätia až nemožnosti jeho samotnej existencie. Simulované popieranie základov logiky dáva autorovi / autorke silný výrazový prostriedok na reflexiu aktuálnych spoločenských tém.

invert / dolu hlavou / kontra / zasadzovanie objektov do nových kontextov / netradičné aplikácie / forma verzus funkcia  / limitovaná edícia / sebapoznanie / konceptuálna stratégia / redefinícia pojmov / uhol pohľadu / nezmysel dáva zmysel viceversa

Medzi riadkami / Rafinovaný objekt má slúžiť dvojznačne. Explicitná funcia ukrýva ďaľšiu rovinu nevypovedaného odkazu a vytvára priestor pre percipienta na dotvorenie diela. Percipient sa tak stáva akoby spoluautorom v ideovej rovine, čo na ňom zanecháva trvácnejšiu stopu.   

možnosť intervencie / ďalší plán / ukrytý obsah / vnútorné obohatenie / výtvarný jazyk / dialóg / akcia- reakcia

Technická ikona / Zadanie sa sústreďuje na pragmaticé tvarovanie funkčného objektu. Technokratickým prístupom sa bude klásť dôraz na možnosti výroby zameranej na masovú produkciu. Objekt nemá byť ochudobnený o výraz, naopak má byť výnimočný priemyselne dosiahnuteľnou estetikou.

pragmatické tvarovanie / reprodukovaná výroba / technológie / spoje / povrchové úpravy / ergonómia / ekológia / ekonómia / efektivita / modularita / optimalizácia