Prejsť na obsah
Ateliér Králik

ALTERNATIVA

Aktívny kontakt s materiálom posúva proces z imaginácie do reálnych proporcií. Ateliér sa bude sústreďovať na pochopenie priemyselnej produkcie, remeselného spracovania, postupy, optimalizáciu a kooperáciu. Nečakané výsledky a konštrutívne omyly sú vítanou súčasťou, po ktorých nasleduje syntéza poznatkov v kontexte čistenia návrhu od nánosov prežitku. Dôležitý akcent sa bude klásť na autorský rukopis a jeho transformácie, či už pri limitovaných dizajnérskych edíciách, ale aj priemyselnej produkcii.

Ateliér sa zameriava na technologické možnosti realizácie na pomedzí vizuálnych disciplín. Budeme sa venovať interdisciplinárnym presahom, ktoré odhaľujú aj neprebádané oblasti odboru. Konštruktívne vysporiadanie sa so širokým spektrom kritérií dizajnu si vyžaduje zorientovanie sa v rôznorodých vedných disciplínach. Tie môžu byť základným kameňom ideí, alebo pomáhajú konfrontovať návrhy, ktoré reálny základ nemajú. S prihliadnutím na individualitu autora / autorky a jeho / jej inklinácií k odvetviu sa pokúsime o nachádzanie vlastnej cesty.

Vychádzajúc z naratívu dejín umenia a dizajnu budeme reflektovať prítomnosť cez výstupy na hrane digitálneho a analógového sveta.