Prejsť na obsah
Vyučujúci

Hanáček & Fejo

Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.     

Architektka a urbanistka Katarína Boháčová - Fejo počas rokov venovaných štúdiu stážovala v Belgicku, Českej Republike a na Slovensku. Pred siedmimi rokmi jej bol udelený doktorát z urbanizmu. V nasledujúcom období prijala ponuku asistentského miesta na fakulte architektúry v Bratislave kde prepája prax s akademickou činnosťou. Vedie vlastný vertikálny ateliér Fejo&Hanáček venuje sa inovatívnym formám vo výučbe, prednáša a publikuje.

V oblasti výskumu sa zameriava hlavne na metódu “Reserach by design” za pomoci ktorej preveruje nové aktuálne nástroje stratégie a trendy v tvorbe verejných priestorov. Previazanosť s medzinárodnou scénou dokazuje aj niekoľkoročná popularizácia architektúry na Slovensku v rámci ktorej pravidelne pozýva renomované svetové architektonické osobnosti prednášať na pôdu Fakulty architektúry a Slovenskej Národnej Galérie. Je zakladateľkou medzinárodnej konferencie o verejných priestoroch PUBLIC SPACES.

Vo svojej praxi konfrontuje pravidelne svoje postoje v architektúre a urbanizme na medzinárodných súťažiach. Je členkou viacerých pracovných tímov, aktívne sa zúčastňuje súťaží, ktoré získali ocenenia: Pešia zóna v Trenčíne, Verejný priestor pri Synagoge Trnava, Expo SK pavilón Dubaj, Nábrežie Váhu- Trenčín si TY, Passages Toronto, Ostende. Viaceré z nich sú v procese realizácie. Spolu s kolektívom autorov získala viaceré nominácie CEZAAR, Cena ARCH, Cena Jurkoviča za diela Park Jama. Spolu s kolektívom autorov je laureátkou ocenenia park roka na Slovensku 2019.

Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.     

Svoju architektonickú prax prepája s výskumom na univerzite, v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Ústave urbanizmu a územného plánovania FA STU. Spolu s Katkou Boháčovou- Fejo vedie vlastný vertikálny ateliér Fejo&Hanáček venuje sa inovatívnym formám vo výučbe, prednáša a publikuje. Vo výskume sa zameriava na tému Regenerácie nábreží a priemyselných brownfieldov, či súčasnú typológiu mestských priestorov. Ako konzultant za FA STU sa podieľal na projekte participatívneho plánovania mesta Trenčín si Ty.

Je autorom konceptu plánovacích vychádzok s verejnosťou URBAN WALK (Trenčín- nábrežie Váhu a Pešia zóna Hviezdoslavova, Bratislava- Kamenné námestie, Karloveské rameno, Podmostie mosta SNP, zóna Chalupkova). Univerzálna metóda URBAN WALK sa venuje téme skvalitňovania pešieho pohybu a pobytu vo verejnom priestore, aktivácií mestského parteru a scénografii mesta. Výsledky výskumu prezentoval v Košiciach, Prahe, Brne, Rijeke, Vilniuse, Barcelone, Toronte, Tai-pei. Spoluorganizoval medzinárodnú konferenciu PUBLIC SPACES.

S tímom dobrých priateľov a architektov robí architektúru pre radosť, zapája sa do súťaží (Trenčín- Pešia zóna Hviezdoslavova & Mestská tržnica, Nitra- obytný súbor Hviezdoslavova, New York- Greenwich Tower, Tallin- Self driven cars integration, Toronto- Middle city Passages, Ostende- revitalizácia mestskej pláže, Dubai- Slovenský Expo pavilón) a profesionálnych výziev (Mestské zásahy TN, NR, BA). V rámci hesla BVNST svoj voľný čas venuje tancu, dramaturgii, réžii a choreografii.


Odborní asistenti:

Martin & Viktor

Ing. arch., Ing. Martin Dubiny

Ing. arch. Viktor Kasala