Prejsť na obsah
Ateliér Fejo /Hanáček

systém koncepčnej práce študenta

narastanie mierky a náročnosti vertikálneho ateliéru

príprava na efektivitu práce v ateliéri

práca s publikáciami

model ako nástroj tvorby

očakávaný prínos A

očakávaný prínos 2