Prejsť na obsah
Študijné oddelenie

Pre akademický rok 2022/2023 prebehne elektronický zápis študentov, a preto  je nevyhnutné vykonať registráciu povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov v 1. a 2. stupni štúdia. 

Registrácia prebehne v AIS v termíne :   

Od 02.8.2021.  - 14.9.2022, do 23:59 hod.

·       Registrácia povinných predmetov (PP) je povinná pre študentov všetkých ročníkov v študijných programoch architektúra a dizajn.  

·       Registrácia povinne voliteľných predmetov (PV modulov a predmetov) je predbežná, ale povinná. Študenti, podľa zadelenia do VA- resp. ich zamerania alebo modulov, si môžu najneskôr počas 1.týždňa výučby ZS požiadať o ich zmenu.

 ·       Registrácia výberových predmetov (VP) študijného odboru  je povinná pre študentov podľa podmienok pre absolvovanie študijného. Študenti, podľa zadelenia do VA- resp. ich zamerania alebo modulov, si môžu najneskôr počas 1.týždňa výučby ZS požiadať o ich zmenu. Tieto predmety si budete môcť vybrať a zapísať až po 2.9.2022-14.9.2022

 študijné plány pre jednotlivé ročníky pre jednotlivé študijné programy je zverejnená na web stránke FAD :

https://www.fa.stuba.sk/6270 

 

 

Kapacitné limity pre výberové a povinne voliteľné predmety

Minimálny odporúčaný kapacitný limit pre otvorenie PV, V predmetu pre AU, A, D je 5 študentov. Maximálny odporúčaný limit pre  povinne voliteľný modul je 25 študentov. Garant predmetu, vzhľadom na požiadavky predmetu, môže upraviť kapacitný limit.

Prekročenie kapacitného limitu

Prekročenie kapacitného limitu je v  AIS riešené tak, že pri predmete je zobrazená červeným krúžkom. Ak si niekto predmet v priebehu registrácie odoberie, je možné, ak ste práve Vy v poradí, že predmet sa zaregistruje Vám (červený krúžok sa zmení na zelenú). Najneskôr  14.09.2022 (pred ukončením registrácie) si skontrolujte, či v niektorom predmete ste neprekročili kapacitný limit (červený krúžok). Ak áno,  registrujte si iný výberový predmet. Ak tak neurobíte, predmet Vám bude pridelený – vzhľadom na  možnú kapacitu predmetu nie je  možné prekročenie limitu.

 

 Postup registrácie 

 a.1)  Noví  študenti :

·      Prihlásite sa do AIS, portál študenta a kliknete na Reg./Zápisy.
·      Cez políčko predmet a dohľadať máte možnosť si dohľadať a zaregistrovať výberové predmety.  Toto bude možné až od 2.9.2022 a zoznam VP Vám bude do uvedeného dátumu zaslaný.

Obsahovú náplň predmetov, požiadavky na ich absolvovanie, meno garanta a pod. nájdete v jednotlivých informačných listoch predmetov v ais.

Ak v hárku pre obdobie ZS 2022/2023 kliknete na:

·      Nadväzujúci študijný plán pre I-ARCH alebo I-Dzobrazia sa Vám povinné predmety a aj povinne voliteľné predmety na ZS. (pôvodný program I-U si vyberá výberové predmety z novej ponuky výberových predmetov spoločných pre A a D)

·      Vyberte si povinné a povinne voliteľné predmety na zimný semester, ale upozorňujeme, že  počet predmetov zobrazený pri jednotlivých skupinách, platí pre celý rok, nie iba semester.

·      Ak si vybrané predmety označíte a kliknete pridať, pridajú sa Vám k registrovaným predmetom do Hárku pre obdobie ZS 2022/2023 (budú zvýraznené zeleným krúžkom).

·      Následne v Hárku pre obdobie LS 2022/2023  kliknete na Nadväzujúci študijný plán pre I-ARCH alebo I-DZ, zobrazia sa Vám povinné predmety a aj povinne voliteľné predmety na LS.

·      Vyberte si povinné a povinne voliteľné predmety na letný semester.  Ak si vybrané predmety označíte a kliknete pridať, pridajú sa Vám k registrovaným predmetom do Hárku pre obdobie LS 2020/2021. (budú zvýraznené zeleným krúžkom).

 Ak ste sa pomýlili, prípadne chcete Vašu registráciu meniť, môžete predmety odoberať, opätovne pridávať, ale iba do 14.09. 2022, kedy bude systém registrácie uzatvorený.

Predmety je potom možné zamieňať na ŠO a to len do 1.týždňa semestra /okrem Letných škôl/.

a.2)  Ostatní  študenti:     

Postup registrácie

·        Prihlásite sa do AIS, portál študenta a kliknete na Reg./Zápisy.

·        Ak ste úspešne neabsolvovali niektoré predmety, systém Vám ich ponúka v časti Neukončené predmety. Môžete si ich hneď zaregistrovať.

·        Pri prvom prihlásení sa do registrácií uvidíte prázdny Hárok pre obdobie ZS 2022/2023 a prázdny Hárok pre obdobie LS 2022/2023. Postupne, ako si budete registrovať predmety, Vám tu budú zaregistrované predmety pribúdať, budú zvýraznené zeleným krúžkom.

·        Cez políčko predmet a dohľadať máte možnosť si dohľadať a zaregistrovať výberové predmety.  Toto bude možné až od 2.9.2022 a zoznam VP Vám bude do uvedeného dátumu zaslaný.

·        Ak kliknete na: Zobraziť študijný plán (v Hárku pre obdobie ZS 2022/2023), zobrazia sa Vám povinné predmety a aj povinne voliteľné predmety na ZS.

·      Vyberte si povinné predmety a aj povinne voliteľné predmety na zimný semester, ale upozorňujeme, že  počet predmetov zobrazený pri jednotlivých skupinách PV predmetov platí pre celý rok, nie iba semester.

·      Ak si vybrané predmety označíte a kliknete pridať, pridajú sa Vám k registrovaným predmetom do Hárku pre obdobie ZS 2022/2023 (budú zvýraznené zeleným krúžkom).

·      Následne kliknete na: Zobraziť študijný plán (v Hárku pre obdobie LS 2022/2023), zobrazia sa Vám povinné predmety a aj povinne voliteľné predmety na LS. Vyberte si povinné predmety a aj povinne voliteľné kliknete pridať, pridajú sa Vám k registrovaným predmetom do Hárku pre obdobie LS 2022/2023  (budú zvýraznené zeleným krúžkom).   

 

Ak ste sa pomýlili, prípadne chcete Vašu registráciu meniť, môžete predmety odoberať, opätovne pridávať, ale iba do 14.09. 2022, kedy bude systém registrácie uzatvorený. Predmety je potom možné zamieňať na ŠO a to len do 1.týždňa semestra /okrem Letných škôl/.


Ak máte otázky na ŠO alebo integrátora, prosím, kontaktujte ich výlučne počas pracovných hodín.

Poprosíme všetkých študentov, aby si skontrolovali, ktoré  povinné predmety im chýbajú /ktoré už bolo  potrebné mať odštudované/ a aby si ich podľa nutnosti absolvovania pridali do predmetov akad. roka.  Všetci študenti musia mať ku skončeniu štúdia splnený požadovaný počet odštudovaných kreditov z predpísaných predmetov. /min. Bc. -240 a Ing. Mgr. - 120 ECTS/

 

V prípade problémov s AIS Vám pomôže integrátor pre FAD: Robert Tichý,  robert.tichy@stuba.sk