Prejsť na obsah
Zamestnanci

Evidenciu zverejnených výstupov publikačnej a umeleckej činnosti pedagogických a vedeckých zamestnancov a interných doktorandov FAD v databázach STU a CREUČ vykonáva Knižnica FAD STU.

Aktuálne informácie k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti nájdete na:


Kontakty:

Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti: 
Mária Filová (odborný pracovník Knižnice FAD STU)
prízemie, č. dv. 40,  klapka 232, maria.filova@stuba.sk

Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov: 
Beáta Farkašová (odborný pracovník Knižnice FAD STU)
prízemie, č. dv. 40,  klapka 251, beata.farkasova@stuba.sk

Konzultácie k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti: 
Mgr. Zuzana Sýkorová (vedúca Knižnice FAD STU) 
prízemie, č. dv. 43, klapka 233, 0918 665 025, zuzana.sykorova@stuba.sk