Prejsť na obsah
Zamestnanci

V rámci projektu ESF "Centrum celoživotného vzdelávania - zvyšovanie odborných zručností zamestnancov" Vám kabinet jazykov ponúka nasledovné jazykové kurzy:

Angličtina:
1. ANGLIČTINA pre "falošných" ZAČIATOČNÍKOV. (intenzívny 1-týždňový kurz v januári, s príp. pokračovaním v júni)
2. ANGLIČTINA pre stredne pokročilých.
Konverzácia na bežné témy a rozšírenie slovnej zásoby (podľa záujmov a potrieb prihlásených), systematizácia gramatiky.
(intenzívny 1-týždňový kurz v januári, s príp. pokračovaním v júni)
3. ODBORNÁ KOMUNIKÁCIA v angličtine pre stredne pokročilých v odbore architektúra a urbanizmus s nácvikom prezentačných techník.
(intenzívny 1-týždňový kurz v januári,  s príp. pokračovaním v júni  ).
Záleží od Vášho záujmu, ktorý kurz a v akom rozsahu sa otvorí. Prihlasujte sa do 10. novembra 2006 na e-mailovú adresu:
archlebova@fa.stuba.sk alebo motesicka@fa.stuba.sk .

Nemčina:
1. NEMČINA pre falošných  ZAČIATOČNÍKOV  (použitím metódy SUPERLEARNING). Pre túto metódu je vhodný intenzívny 5-dňový kurz napr. v januári a júni. Vyučuje sa 5 hodín denne = 50 vyučovacích hodín.
2. NEMČINA pre mierne pokročilých – konverzácia na bežné témy, rozšírenie slovnej zásoby, systematizácia gramatiky. Zahraničná učebnica.
3. ODBORNÁ KOMUNIKÁCIA v odboroch študovaných na FA. Kurz môže byť zameraný na
-ústnu komunikáciu o architektúre (videofilmy)
-písomnú komunikáciu potrebnú v profesii architekta
-rozšírenie odbornej terminológie (učebnica Deutsch für Architekten und Raumplaner)
Záleží od Vášho záujmu, na ktorej úrovni sa kurzy nemčiny otvoria a kedy sa kurz bude konať (počas semestra 2-4 hod. týždenne alebo intenzívnou formou po jednom týždni v januári a v júni).
Prihlasujte sa vyplnením priloženej prihlášky. Ďalšie informácie na kl. 315 alebo mail
zahorcova@fa.stuba.sk

Tieto jazykové kurzy sú zdarma, nakoľko sú platený z projektu Európskeho sociálneho fondu.