Prejsť na obsah
Fakulta architektúry a dizajnu STU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV

 

Fond architekta Emila Belluša, n. f. vypisuje

výberové konanie na žiadosti o finančnú

podporu projektov a aktivít pre rok

2013 zameraných na:

■     modernizácia systémov architektonického vzdelávania,

■     rozvoj a kontakty s vysokými školami architektonicko-urbanistického zamerania zo zahraničia, zapájanie sa do medzinárodných programov,

■     vydávanie technickej literatúry, učebníc a modernizáciu učebných pomôcok,

■     zabezpečovanie odmien a cien za diela, hodnotné rukopisy a prednášky,

■     podporu rozvojových projektov architektonického školstva,

■     podporu pri organizovaní seminárov, konferencií,

■     podporu talentovaných študentov a mladých pedagógov v účasti na domácich a zahraničných súťažiach.

 

Žiadosť je potrebné:

  1. stiahnuť TU
  2. vyplniť požadované údaje
  3. doručiť do podateľne FA STU

 

 

UZÁVIERKA PODÁVANIA ŽIADOSTÍ:   05. DECEMBER 2012

(neúplné žiadosti/ žiadosti po termíne nebudú akceptované)

 

 

 

 

                                                                     doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.

                                                                                            správca fondu

 

 

kontakt:

aufrichtova@fa.stuba.sk

0915 397 566

dekanát FA STU