Prejsť na obsah
Fakulta architektúry a dizajnu STU
Za pedagogickú časť:
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. (edita.vrablova@stuba.sk)
(predseda DK) 
MgrartMichala Lipková , ArtD.
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
 
Za študentskú časť:
Lucia Ďurčová
Martin Marko
Róbert Roziak
Ing. arch. Kornélia Lincéniová /doktorandské štúdium/