Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

: PÍSMO
: Ing. Michal Brašeň, ArtD.

Zadaním práce bolo vytvoriť koncept vlastnej abecedy (ručné - prípadne počítačové spracovanie) s aplikáciou do podoby svojho mena a priezviska.