Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pokyny pre autorov (na stiahnutie)
Charakteristika vybraných pojmov - viď Príloha č. 10 od str. 22

Formuláre pre autorov (dostupné pre členov skupiny "STU in Bratislava")

Edičný návrh
Vyjadrenie garanta študijného programu

Od 1. 2. 2020 platia nové pravidlá pre vydávanie publikácií študijnej a inej literatúry (pre potreby pedagogickej, vedecko-výskumnej a inej činnosti) na STU. Sú zhrnuté v Smernici rektora č. 2/2020 - SR na webovej stránke v Interných predpisoch STU.

Rokovací poriadok ER

Termín zaslania podkladov pre najbližšie zasadnutie ER: 7. 6. 2022 14.00


Edičná rada 2018-2022: 

doc. Ing. arch. Ján Legény, PhD. - predseda

prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
prof. akad. soch. Peter Paliatka
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.

Bc. Ing. arch. Lucia Benkovičová, PhD. - edičná referentka


Edičné plány: