Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Akademický senát FAD STU oznamuje členom študentskej časti Akademickej obce FAD STU, že dňom 10.06.2021 vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu FAD STU.


Harmonogram volieb:

• 10.06.2021 vypísanie volieb

• 17.06.2021 termín odovzdania návrhov na kandidátov od 8:00 do 20:00 hod.
na mailovú adresu michal.czafik@stuba.sk

• 19.06.2021 uverejnenie kandidátnej listiny na webovej stránke FAD STU

• 25.06.2021 voľby do AS FAD STU od 09:00 do 24:00 hod. online formou

ZVEREJNENIE KANDIDÁTNEJ LISTINY

Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu FAD STU

Akademický senát Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len AS FAD) zverejňuje kandidačnú listinu pre dopľujúce voľby do študentskej časti AS FAD. Voľby do AS FAD boli vypísané na www.fa.stuba.sk dňa 10.06.2021, s termínom pre odovzdanie (zasielanie) návrhov na kandidátov do študentskej časti AS FAD do 17. 06. 2021 (do 20:00 hod.) na určenú a zverejnenú adresu: michal.czafik@stuba.sk. Následne boli navrhovaní kandidáti oslovení a požiadaní o vyjadrenie ich súhlasu alebo nesúhlasu s kandidatúrou prostredníctvom uvedeného mailu.

 

KANDIDÁTNA LISTINA DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AS STU

(v abecednom poradí a s potvrdením o prijatí kandidatúry):

 

  • Andrejčák Samuel, 4. ročník
  • Babala Stanislav, 3. ročník
  • Belinský Mikuláš, 2. ročník
  • Bím Lukáš, 4. ročník
  • Bumbál Martin, 5.ročník
  • Ďurmek Adrián, 4. ročník
  • Grančíková Zuzana, 4. ročník
  • Grelnet Martin, 4. ročník
  • Hencze Jakub, 4. ročník
  • Szabóová Sabína, 2. ročník

 

Volebná komisia:

Ing. arch. Michal Czafík, PhD., (predseda)

Mgr. art. Martin Mjartan

Ing. arch. Parik Baxa

                                    

Ing.arch. Michal Czafík, PhD.
predseda volebnej komisie FA STU