Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

od 2.7. – 31.7. 2012     zatvorené;     /revízia knižničných fondov/

od 2.7. do 6.7. môžete vrátiť požičanú literatúru

 

od 1.8. – 31.8. 2012     od 9:00 – 13:00 hod.

 od 3.9. – 21.9. 2012     od 9:00 – 15:30 hod.  

( v piatok 7.9. a 14.9. 2012  od  9:00 – 14:00 hod. )

 

Od 24.9. 2012 pôvodný režim prevádzky knižnice

Počas   letných  prázdnin  poskytne   Knižnica  FA STU  svoje  knižnično-informačné služby aj  mimo  uvedených otváracích hodín na základe osobného alebo telefonického dohovoru.